Statistik Pengemaskinian Agihan Zakat

Jumlah Aduan yang dilaporkan mengikut tahun 2019 = 394 ADUAN

81

JANUARI

69

FEBRUARI

70

MAC

85

APRIL

59

MEI

30

JUN

0

JULAI

0

OGOS

0

SEPTEMBER

0

OKTOBER

0

NOVEMBER

0

DISEMBER