Statistik Aduan Kerosakan ICT Mengikut Tahun 2019

Perkakasan

14

Perisian

8

Sistem

4

Rangkaian

4

=

30

4

JANUARI


Perkakasan 1
Perisian 0
Sistem 2
Rangkaian 1
0

FEBRUARI


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
1

MAC


Perkakasan 1
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
2

APRIL


Perkakasan 0
Perisian 2
Sistem 0
Rangkaian 0
6

MEI


Perkakasan 2
Perisian 2
Sistem 1
Rangkaian 1
4

JUN


Perkakasan 0
Perisian 3
Sistem 0
Rangkaian 1
0

JULAI


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
8

OGOS


Perkakasan 5
Perisian 1
Sistem 1
Rangkaian 1
3

SEPTEMBER


Perkakasan 3
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
2

OKTOBER


Perkakasan 2
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

NOVEMBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

DISEMBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0