Statistik Aduan Kerosakan ICT Mengikut Tahun 2020

Perkakasan

15

Perisian

9

Sistem

4

Rangkaian

3

=

31

1

JANUARI


Perkakasan 0
Perisian 1
Sistem 0
Rangkaian 0
6

FEBRUARI


Perkakasan 6
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
1

MAC


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 1
0

APRIL


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
1

MEI


Perkakasan 1
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
2

JUN


Perkakasan 1
Perisian 1
Sistem 0
Rangkaian 0
3

JULAI


Perkakasan 0
Perisian 2
Sistem 1
Rangkaian 0
1

OGOS


Perkakasan 1
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
7

SEPTEMBER


Perkakasan 3
Perisian 2
Sistem 1
Rangkaian 1
7

OKTOBER


Perkakasan 3
Perisian 2
Sistem 1
Rangkaian 1
2

NOVEMBER


Perkakasan 0
Perisian 1
Sistem 1
Rangkaian 0
0

DISEMBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0