Statistik Aduan Kerosakan ICT Mengikut Tahun 2019

Perkakasan

4

Perisian

7

Sistem

3

Rangkaian

2

=

16

4

JANUARI


Perkakasan 1
Perisian 0
Sistem 2
Rangkaian 1
0

FEBRUARI


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
1

MAC


Perkakasan 1
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
2

APRIL


Perkakasan 0
Perisian 2
Sistem 0
Rangkaian 0
6

MEI


Perkakasan 2
Perisian 2
Sistem 1
Rangkaian 1
3

JUN


Perkakasan 0
Perisian 3
Sistem 0
Rangkaian 0
0

JULAI


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

OGOS


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

SEPTEMBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

OKTOBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

NOVEMBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

DISEMBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0