UNIT SISTEM MAKLUMAT

BORANG MELAPORKAN MASALAH SISTEM DAN KEROSAKAN PERKAKASAN / PERISIAN KOMPUTER

Diisi Oleh Kakitangan
pastikan anda melengkapkan setiap bahagian yang bertanda (*)

       Tarikh Melapor* : * Pastikan ruangan ini diisi. Masa Melapor *:

Nama Pelapor* * Pastikan ruangan ini diisi
Cawangan*  Unit* :
No. Tel / Ext* * Pastikan ruangan ini diisi.* Format tidak sah..

Kategori Masalah *Keterangan
Lain-lain


Sistem Aduan Masalah Sistem & Kerosakan Pekakasan / Perisian Komputer©